Kategória: Referenčné práce za rok 2010

KIA Žilina

Kompletná elektroinštalácia výrobných hál, NN rozvody, svetelná a zásuvková elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie. ( TAKENAKA EUROPE )

AUO Trenčín

Kompletná elektroinštalácia výrobných hál pre AUO Optronic, trafostanice 25MW, VN rozvody, NN rozvody, svetelná a zásuvková elektroinštalácia vonkajšie osvetlenie (8 mil. €), TAKENAKA EUROPE

Zlieváreň Hronec

Výmena VN ochrán v rozvodni 22 kV a rozvodni 6 kV (ZLH plus Hronec)