Kategória: Referenčné práce za rok 2012

FVE Elektrárne Bulharsko

15 MW

EKOLTECH Fiľakovo

VN prípojka pre výrobnú halu

PPS Detva

LED osvetlenie výrobnej haly

NEUMAN ALUMINIUM FLIESSPRESSWERK SLOVAKIA

Kompletná rekonštrukcia osvetlenia výrobných hál

KIKA Banská Bystrica

Kompletná montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (HSF SYSTEM SK s.r.o.)

KIKA Poprad

Kompletná montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (HSF SYSTEM SK s.r.o.)

IMMO PARK Košice

VN prípojka, trafostanica, kompletná elektroinštalácia haly (HSF SYSTEM SK s.r.o.)