Kategória: Referenčné práce za rok 2009

Elektráreň Malženice

Kompletná montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, vonkajšie osvetlenie, bleskozvod (235 000 €), SIEMENS Bratislava

Obchodné centrum Bardejov

Kompletná montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (235 000 €), ZIPP Bratislava