O nás

Naša spoločnosť poskytuje široký rozsah svojich činností s rozsiahlou ponukou v nasledujúcich oblastiach:

Silnoprúdova technika

 • rozvodne a trafostanice všetkých druhov a napätí
 • silnoprudové motorické rozvody
 • vonkajšie a vnútorné osvetlenie
 • uzemňovacie siete

Zabezpečovacie zariadenia

 • požiarna signalizácia všetkých objektov a stavieb
 • bezpečnostné systémy
 • snímanie pohybu
 • dochádzkové kamerové systémy
 • ochranný a informačný videozáznam

Automatizačná a regulačná technika

 • komplexná automtizácia priemyselných podnikov a výrobných závodov
 • zaisťovanie dodávok zariadení tuzemských aj zahraničných výrobcov

Automatizované systémy riadenia

 • riadenia technologických procesov

Kvalifikovaný kolektív našich odborníkov a široká technická základňa zaručuje našim zákazníkom kvalitu a komplexnosť našich služieb.