AUO Trenčín

AUO Trenčín

Kompletná elektroinštalácia výrobných hál pre AUO Optronic, trafostanice 25MW, VN rozvody, NN rozvody, svetelná a zásuvková elektroinštalácia vonkajšie osvetlenie (8 mil. €), TAKENAKA EUROPE

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Trafo

AUO Trenčín Trafo

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín Hala

AUO Trenčín prip. NN

AUO Trenčín prip. NN

AUO Trenčín Strecha

AUO Trenčín Strecha

AUO Trenčín Strecha

AUO Trenčín Strecha

AUO Trenčín Strecha

AUO Trenčín Strecha