Kategória: Referenčné práce za rok 2007

IN VINO MODRA

Kompletná montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (40 mil. SKK), ZIPP Bratislava

Polyfunkčný objekt Betliarska ul., Bratislava

Kompletná montáž silnoprúdovej elektroinštalácie (6 mil. SKK), ZIPP Bratislava

Hyudai Motor Manufacturing

Hala 510 – prevodkáreň, Hala 220 – zvarovňa – kompletná montáž silnoprúdových zariadení (160 mil. SKK), Elektromont Brno