Kategória: Referenčné práce za rok 2008

MOBIS Žilina

Kompletná montáž  svetelných a zásuvkových obvodov  (400 000 €) ELZA Žilina

Obchodné centrum Rožňava

Kompletná montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (265 000 €), ZIPP Bratislava