Obchodné centrum Bardejov

Obchodné centrum Bardejov

Kompletná montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (235 000 €), ZIPP Bratislava