Hyudai Motor Manufacturing

Hyudai Motor Manufacturing

Hala 510 – prevodkáreň, Hala 220 – zvarovňa – kompletná montáž silnoprúdových zariadení (160 mil. SKK), Elektromont Brno