Referencie

KIKA Poprad

Kompletná montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (HSF SYSTEM SK s.r.o.)

IMMO PARK Košice

VN prípojka, trafostanica, kompletná elektroinštalácia haly (HSF SYSTEM SK s.r.o.)

Faurécia Košice

Kompletná elektroinštalácia výrobných hál ,trafostanica– 6,4MW, NN rozvody, svetelná a zásuvková elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie. ( HSF Ostrava)

FVE Elektrárne

5×1 MW

KIA Žilina

Kompletná elektroinštalácia výrobných hál, NN rozvody, svetelná a zásuvková elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie. ( TAKENAKA EUROPE )

AUO Trenčín

Kompletná elektroinštalácia výrobných hál pre AUO Optronic, trafostanice 25MW, VN rozvody, NN rozvody, svetelná a zásuvková elektroinštalácia vonkajšie osvetlenie (8 mil. €), TAKENAKA EUROPE

Zlieváreň Hronec

Výmena VN ochrán v rozvodni 22 kV a rozvodni 6 kV (ZLH plus Hronec)

Elektráreň Malženice

Kompletná montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, vonkajšie osvetlenie, bleskozvod (235 000 €), SIEMENS Bratislava

Obchodné centrum Bardejov

Kompletná montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie (235 000 €), ZIPP Bratislava

MOBIS Žilina

Kompletná montáž  svetelných a zásuvkových obvodov  (400 000 €) ELZA Žilina